www.archive-info-2012.com » INFO » Z » ZDRAVOTNICKEPRAVO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 592 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: .. Zdravotnické právo a bioetika.. Domů.. Popis projektu.. Právní předpisy.. Plánované akce.. Zajímavá literatura a články.. Kontakt.. Nová publikace o vztahu lékaře a pacienta.. Adam Doležal.. /.. 9.. 11.. 2012.. Aktuality.. Permalink.. V nakladatelství Leges vyšla publikace Tomáše Doležala „Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva“.. Publikace autora, který se dlouhodobě zabývá problematikou medicínského práva (je i tradičním přispěvatelem na těchto webových stránkách), se zabývá vývojem vztahu mezi lékařem a pacientem nejen v recentní právní úpravě, ale i v širokém historickém kontextu.. Kniha nabízí jednak historickou komparaci [.. ].. Read full story.. 0 Comments.. K čemu má sloužit právo?.. Tomáš Doležal.. 5.. Žijeme ve společnosti, ve které nikomu nepřipadne divné, že se lékařské zákroky provádějí bez zdravotní indikace.. Vylepšování lidí je vlastně na denním pořádku.. Právo již dávno rezignovalo na snahy spatřovat v zákroku bez indikace protiprávní jednání.. Pokud tedy akceptujeme všechny tyto vymoženosti medicíny a využíváme je v běžném životě (např.. z touhy po potomstvu -IVF [.. 1 Comment.. Gynekologické vyšetření jako podmínka vydání rodného listu?.. Zuzana Candigliota.. 31.. 10.. Aby rodičům dítěte byl vydán rodný list, musí jeho matka „ukázat svou vagínu“ a prokázat tak, že je čerstvě po porodu dítěte a že je dítě její.. Absurdní a nedůstojné? Nikoliv pro jeden nejmenovaný matriční úřad v Čechách, který odmítal vydat rodičům rodný list dítěte, dokud nepřinesou potvrzení od gynekologa.. V daném případě poskytla matce [.. Pozvánka na workshop Ochrana soukromí ve zdravotnictví.. 25.. Vážení kolegové, vzhledem ke zmatkům a nejasnostem, které jsou s ochranou soukromí pacientů ve zdravotnictví spojeny, jsme se rozhodli uspořádat workshop, který by pomohl řešit tuto složitou problematiku.. Všechny Vás tedy srdečně zveme 29.. listopadu na ÚSP AV ČR, kde se workshop bude konat.. Zde přikládám pozvánku.. pozvánka na workshop Doporučit na Facebook Vytisknout Uložit do [.. Vztah ustanovení § 113 a § 115 nového občanského zákoníku.. 16.. Už nějakou chvíli si lámu hlavu, jaký je vlastně vztah mezi §§ 113 a 115 NOZ a co z tohoto vztahu plyne.. Podíváme li se na tato ustanovení podrobněji, zjistíme, že úprava není příliš srozumitelná: §113 (1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem.. (2) Provést pitvu [.. Bipolární pojmy – zdraví a nemoc.. Pavlína Zímová.. 4.. Nástin problematiky „Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví není ničím.. “ (dr.. Halfdan Mahler) X „Nemoc je prastará a nic se na ní nemění; to jen my se měníme poznávajíce to, co bylo dříve nepoznané.. “ (J.. M.. Charcot) Pojmy zdraví a nemoc jsme schopni velmi dobře intuitivně vnímat, [.. Pozvánka na kolokvium.. 1.. Dovoluji si Vás pozvat na  ...   pojmu sebepéče.. Tomáš Doležal u.. pravo-medicina.. sk.. Francuzski doktori celia procesu kvoli skandalu spojenemu s radioterapiou onkologickych pacientov.. 2012.. Zdravotnicky personal obvineny z poskytovania nadmernych davok ziarenia onkologickym pacientom a nasledneho znicenia dokazov.. [ ].. Jan Mach - Prehled judikatury z oblasti zdravotnictvi II.. Predkladany prehlad judikatury obsahuje nalezy Ustavneho sudu CR a rozhodnutia Najvyssieho sudu CR i nizsich sudov vydane v oblasti pravnej zodpovednosti v zdravotnictve, predovsetkym za poslednych 5 az 10 rokov.. Judikatura sa vztahuje k problematike zodpovednosti za porusenie pravnej povinnosti, pripadne prevencnej povinnosti zo strany zdravotnickeho zariad [ ].. zdravi.. e15.. cz.. Heger předpokládá, že se brzy podaří doplnit správní radu VZP.. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) předpokládá, že by se teď po překonání vládní krize a po odchodu některých rebelů ODS ze Sněmovny mohlo podařit doplnit správní radu Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).. ČRo 1: Škrty v lůžkové péči.. Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny chystají od nového roku škrty v systému lůžkové péče.. V plánu je zrušení 6 tisíc lůžek a několika nemocnic.. Úspory se mají dotknout i řady zařízení v Jihomoravském kraji, včetně nemocnic v Břeclavi, Znojmě nebo Kyjově.. Právě ty ale mají být zároveň součástí takzvané páteřní sítě krajského zdravotnictví.. Fáče pod sedminásobným dohledem.. Ministerstvo zdravotnictví chce regulovat dosud volný trh se zdravotnickými prostředky.. Mění se i úhrady pomůcek na poukaz [ ].. BioEdge.. Surrogate mother of 13 calls it a day.. 11.. Read more.. More “socially infertile” women turning to IVF.. More and more single women in Australia are turning to IVF, clinics claim.. Save newborn blood samples, say bioethicists.. Blood samples left over from newborn screening tests are a genetic treasure trove which should be available to researchers.. Odkazy.. Časopis zdravotnického práva a bioetiky.. MedizinRecht.. Ústav státu a práva.. Zdravotnické právo na Slovensku.. Translator.. 20/1966 Sb.. etika.. euthanasie.. evropské předpisy.. Evropský soudní dvůr.. informovaný souhlas.. IVF.. judikatura.. klinické hodnocení.. kmenové buňky.. kvalita života.. Listina základních práv a svobod.. léčivé přípravky.. Ministerstvo zdravotnictví.. Nejvyšší soud.. Nejvyšší správní soud.. nezletilí.. nová zdravotnická legislativa.. nový občanský zákoník.. náhrada škody.. objektivní odpovědnost.. občanský zákoník.. ochrana osobnosti.. pacient.. pojištěnci.. posuzování kvality života.. povinné očkování.. regulační poplatky.. soudní.. souhlas.. Soukromoprávní.. USA.. veřejné zdravotní pojištění.. workshop.. workshop medicínského práva.. zdravotnická dokumentace.. zdravotnické zařízení.. zdravotní způsobilost.. znalecký posudek.. zákon o péči o zdraví lidu.. zákon o zdravotních službách.. zákon č.. 48/1997 Sb.. § 421a.. Ústavní soud.. úhrada zdravotní péče.. (128).. WP Cumulus Flash tag cloud by.. Roy Tanck.. requires.. Flash Player.. 9 or better.. Další informace.. Přihlásit se.. RSS.. komentářů.. WordPress.. org.. admin.. 2012 Zdravotnické právo a bioetika.. All Rights Reserved.. Precisio Pro.. theme by.. Powered by..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Popis projektu | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: Vážení přátelé zdravotnického práva a bioetiky,.. ačkoliv jsem si vědom, že zdravotnickému právu se v současné době věnuje v ČR řada osob a institucí, mám dojem, že chybí určitá jednotící platforma.. Ohlasy tohoto typu se ozývají v odborné veřejnosti již delší dobu a proto bych rád udělal první krok k tomu, aby se osoby znalé zdravotnického práva mohly společně setkávat a diskutovat spolu i když zatím jen v kyberprostoru.. Byl bych rád, kdyby oblasti zájmu na těchto stránkách překročily dosud úzký  ...   přál, aby zájem o tento projekt nezůstal omezen jen na Českou republiku, ale aby se aktivně zapojili i kolegové ze Slovenské republiky, kteří po obdobném fóru rovněž dlouhodobě volají.. Na závěr je nutno podotknout, že tato aktivita je podporována Ústavem státu a práva AV ČR, v.. v.. i, který se snaží vytvořit potřebný prostor pro výzkum v této oblasti, k čemuž by v neposlední řadě mohlo přispět i zřízení těchto webových stránek.. Pokračování.. Doporučit na Facebook.. Vytisknout.. Uložit do oblíbených.. Poslat mailem..

  Original link path: /popis-projektu/
  Open archive

 • Title: Právní předpisy | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: Mezinárodní smlouvy.. Úmluva o lidských právech a biomedicíně.. (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.. 96/2001 Sb.. m.. s.. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně).. Dodatkový protokol o zákazu klonování lidských bytostí.. 97/2001 Sb.. o přijetí Dodatkového protokolu k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí).. Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.. (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č.. 209/1992 Sb.. o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících, v aktuálním znění).. České právní předpisy.. (Usnesení Předsednictva České národní rady č.. 2/1993 Sb.. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky).. Zákon č.. 372/2011 Sb.. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).. Vyhláška č.. 39/2012 Sb.. , o dispenzární péči.. 70/2012 Sb.. , o preventivních prohlídkách.. 92/2012 Sb.. , o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.. 98/2012 Sb.. , o zdravotnické dokumentaci.. 99/2012 Sb.. , o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.. 101/2012 Sb.. , o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.. 102/2012 Sb.. , o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.. 116/2012 Sb.. , o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému.. 289/2012 Sb.. , o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).. 296/2012 Sb.. , o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky.. 373/2011 Sb.. , o specifických zdravotních službách.. 104/2012 Sb.. , o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).. 374/2011 Sb.. , o zdravotnické záchranné službě.. Nařízení vlády č.. 148/2012 Sb.. , o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu.. 285/2002 Sb.. , o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).. 436/2002 Sb.. , kterým se provádí zákon č.. 437/2002 Sb.. , kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání a orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací).. 479/2002 Sb.. , kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci.. 434/2004 Sb.. , o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.. 504/2005 Sb.. , kterým se stanoví výčet podpoložek kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a jejich názvy označující tkáně nebo orgány lidského původu, uváděné v žádostech o povolení jejich dovozu nebo vývozu.. 66/1986 Sb.. , o umělém přerušení těhotenství.. 75/1986 Sb.. , kterou se provádí zákon České národní rady č.. 95/2004 Sb.. , o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.. Sdělení č.. 275/2007 Sb.. , o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, ve znění směrnice 2006/100/ES.. a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají.. 184/2009 Sb.. , o stanovení výše úhrad za zkoušky.. 185/2009 Sb.. , o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů.. 186/2009 Sb.. , o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).. 187/2009 Sb.. , o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství.. 188/2009 Sb.. , o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů).. 271/2012 Sb.. , o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka).. 96/2004 Sb.. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).. 423/2004 Sb.. , kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.. 39/2005 Sb.. , kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.. 189/2009 Sb.. , o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez  ...   pobytových místností některých staveb.. 138/2003 Sb.. , kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví.. 432/2003 Sb.. , kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.. 35/2004 Sb.. , kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť.. 137/2004 Sb.. , o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.. 252/2004 Sb.. , kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.. 428/2004 Sb.. , o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.. 195/2005 Sb.. , kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.. 409/2005 Sb.. , o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.. 410/2005 Sb.. , o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.. 494/2005 Sb.. , kterou se stanoví analytické metody kontroly složení kosmetických výrobků.. 394/2006 Sb.. , kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.. 523/2006 Sb.. , kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).. 537/2006 Sb.. , o očkování proti infekčním nemocem.. 561/2006 Sb.. , o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.. 1/2008 Sb.. , o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.. 473/2008 Sb.. , o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.. 448/2009 Sb.. , o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky.. 238/2011 Sb.. , o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.. 272/2011 Sb.. , o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.. Sdělení Ministerstva zdravotnictví č.. 325/2011 Sb.. , o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012.. 306/2012 Sb.. , o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.. 379/2005 Sb.. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.. 59/1997 Sb.. , kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách.. 134/1998 Sb.. , kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.. 618/2006 Sb.. , kterou se vydávají rámcové smlouvy.. 63/2007 Sb.. , o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely.. 384/2007 Sb.. , o seznamu referenčních skupin.. 385/2007 Sb.. , o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě.. 376/2011 Sb.. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.. 425/2011 Sb.. , o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012.. 267/2012 Sb.. , o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.. 307/2012 Sb.. , o místní a časové dostupnosti zdravotní péče.. 551/1991 Sb.. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.. 418/2003 Sb.. , kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu.. 362/2010 Sb.. , o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu.. 280/1992 Sb.. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.. 41/2000 Sb.. , kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany.. 579/2006 Sb.. , kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven.. 592/1992 Sb.. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.. 644/2004 Sb.. , o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu.. 307/2010 Sb.. , o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011.. 164/2001 Sb.. , o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).. 370/2001 Sb.. , o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod.. 385/2001 Sb.. , kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody.. 423/2001 Sb.. , kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)..

  Original link path: /pravni-predpisy/
  Open archive

 • Title: Plánované akce | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: -14.. Konference ECTIL Vídeň.. 3.. 5.. Biomedicínský výzkum- Košice.. 22.. workshop ÚSP AV Informovaný souhlas střet právního a filozofického pohledu.. Workshopy:.. Na ÚSP AV ČR, v.. i.. jsou plánovány ročně dva workshopy v květnu a listopadu.. Přesná data a témata workshopů budou vždy průběžně aktualizována..

  Original link path: /planovane-akce/
  Open archive

 • Title: Zajímavá literatura a články | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: Embryonic Stem Cell Patents: European Law and Ethics.. Aurora Plomer and Paul Torremans.. (eds), Oxford : Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-19-954346-5..

  Original link path: /zajimava-literatura/
  Open archive

 • Title: Kontakt | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: Vaše jméno (nutné).. Váš Email (nutné).. Předmět.. Vaše zpráva.. Před odesláním opište kód do formuláře..

  Original link path: /kontakt/
  Open archive

 • Title: Nová publikace o vztahu lékaře a pacienta | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: Kniha nabízí jednak historickou komparaci a genezi vývoje smluvního vztahu mezi lékařem a jeho klienty, jednak pohled na zahraničněprávní úpravy a jednotlivé modely tohoto institutu.. Bližší informace lze nalézt na stránkách nakladatele: http://www.. leges.. cz/vztah-lekare-a-pacienta-z-pohledu-soukromeho-prava.. No comments yet.. Napsat komentář.. Click here to cancel reply.. Pro přidání komentáře musíte.. být přihlášeni..

  Original link path: /nova-publikace-o-vztahu-lekare-a-pacienta/
  Open archive

 • Title: Adam Doležal | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: About Adam Doležal.. Author Archive | Adam Doležal.. Neodkladná a akutní péče.. 17.. 4.. Nový zákon o zdravotních službách, který nabyl účinnosti dne 1.. 2012, spojuje s pojmem neodkladná péče některé podstatné právní důsledky, které mají vliv na vztah mezi pacientem a lékařem.. Zejména se jedná o to, že v případě tzv.. neodkladné péče může lékař či jiný zdravotnický pracovník poskytovat zdravotní péči i bez informovaného souhlasu.. Jak již bylo na těchto [.. Nové předpisy – vyhláška o zdravotnické dokumentaci a jiné.. 8.. Ve Sbírce zákonů vyšla v posledních dnech celá řada právních předpisů, které doplňují reformu legislativy v oblasti zdravotnictví.. Níže uvádím výčet těch, které nabyly účinnosti.. Všechny lze nalézt na stránkách http://aplikace.. mvcr.. cz/sbirka-zakonu/.. Po technických úpravách v tomto měsíci budou klíčové předpisy uvedeny i na našich stránkách v odkazu právní předpisy.. Doporučit na Facebook Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem.. vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.. 26.. 3.. Další vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, je vyhláška č.. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.. Její úplné znění lze nalézt zde: http://aplikace.. cz/sbirka-zakonu/ViewFile.. aspx?type=c id=6148 Doporučit na Facebook Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem.. Změna zákona o lidských tkáních a  ...   stala opět mediálně zajímavou, vzhledem k usnesení Ústavního soudu Pl.. ÚS 26/11 ze dne 28.. 2.. Vzhledem k tomu, že obsáhlá diskuse k tomuto problému proběhla na těchto stránkách již pod příspěvkem Radka Policara (http://zdravotnickepravo.. info/statni-porodnice-jsou-povinny-vysilat-porodni-asistentky-k-domacim-porodum/), předkládám pouze některé klíčové rozhodnutí a zajímavé materiály jako podklady pro případnou diskusi bez hodnotícího stanoviska: [.. Vyhláška o preventivních prohlídkách.. Její úplné znění lze nalézt na stránkách http://aplikace.. cz/sbirka-zakonu/ Doporučit na Facebook Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem.. Porod a mateřství jako neetický jev?.. Tato úvaha reaguje na článek kontroverzní britské bioetičky Anny Smajdor z Univerzity East Anglia.. Ta postuluje ve svém článku následující premisy: Těhotenství a porod dítěte jsou barbarské, neboť jsou bolestivé, riskantní a pro ženy sociálně omezující.. Mateřství je podle jejího názoru nemoc podobná spalničkám.. Smajdor v článcích „The Moral Imperative for Ectogenesis“ a „In Defense of Ectogenesis“ [.. Čeká nás legislativní smršť?.. 6.. V souvislosti as přijetím nových zákonů je v plánu také přijetí nových podzákonných předpisů, které budou navazovat na zákon o zdravotních službách a zákon o specifických zdravotních službách.. Zatímco tyto dva zákony již nabyly platnosti a je tedy možné seznámit se v průběhu legisvakance s jejich zněním, z podzákonných právních předpisů zatím známe úplné znění pouze u vyhlášky Ministerstva zdravotnictví [..

  Original link path: /author/adam/
  Open archive

 • Title: Aktuality | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: Archive | Aktuality.. RSS feed for this section..

  Original link path: /category/aktuality/
  Open archive

 • Title: K čemu má sloužit právo? | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: z touhy po potomstvu -IVF nebo z touhy být přitažlivější zákroky kosmetické chirurgie), jaké může mít jejich využívání právní konsekvence? A dalo by se uvažovat o protiprávnosti tohoto jednání? Když ponecháme stranou IVF, kde jsou právní konsekvence zjevné, v ostatních případech buď nejsou nebo rozhodně nelze hovořit o potenciální protiprávnosti jednání spočívajícího ve využití určité medicínské služby.. Proto mě udivilo, když jsem objevil článek.. Číňan zažaloval manželku kvůli ošklivosti jejich dcery.. A vyhrál.. , kde podstatou sporu byla zatajená (nezmíněná?) plastická operace a neúprosnost genetického dědictví.. Ačkoliv neznám bližší podrobnosti uvedeného případu, právě zde se nabízí otázka položená v titulu článku: K čemu má sloužit právo?.. genetika.. ,..  ...   fenoménem, protože se jedná o vícevýznamový výraz.. Existuje o něm celá řada definic, ale ani jedna z nich nemůže dominovat nad ostatními.. Právo musí být zkoumáno ve více rovinách (aspektech), a to zejména: v rovině normativní, v rovině sociální, v rovině axiologické, v rovině mocenské, v rovině informační.. Právo je ve své podstatě filozofickým i teoretickým problémem.. Je kulturní vymožeností lidstva a produktem lidské tvořivosti.. Pokud se chceme bavit o právu, pak bychom neměli zapomínat na spravedlnost a morálku.. Říká se, že právo má svůj cíl ve spravedlnosti, spravedlnost má svůj počátek v logos a morálka je gramatikou našeho svědomí.. Pro vložení odpovědi na komentář se musíte přihlásit..

  Original link path: /k-cemu-ma-slouzit-pravo/
  Open archive

 • Title: Tomáš Doležal | Zdravotnické právo a bioetika
  Descriptive info: About Tomáš Doležal.. Author Archive | Tomáš Doležal.. Vydání nového čísla Časopisu zdravotnického práva a bioetiky.. Vážení kolegové, dovoluji si Vás upozornit na nejnovější číslo Časopisu zdravotnického práva a bioetiky, které naleznete na: http://www.. ilaw.. cas.. cz/medlawjournal/index.. php/medlawjournal Doporučit na Facebook Vytisknout Uložit do oblíbených Poslat mailem.. Povinnost zachování mlčenlivosti a medializace zdravotní kauzy pacientem článek M.. Ryšky.. 28.. 8.. Pro ty, kteří nesledují spřátelený web www..  ...   (včetně následné diskuse).. Komparace právních a etických aspektů informovaného konsensu.. 21.. Vážení kolegové, jistě jste si všimli, že máme trochu prázdninovější režim.. Doufáme tedy, že po prázdninách se vrátíme k činnosti v plné parádě a snad i s trochu rozšířeným týmem.. Protože je nyní okurková sezóna, zapátral jsem a našel velmi zajímavou prezentaci kolegy Adama Doležala, kterou přednesl na jarním workshopu na AV ČR.. Protože [.. 10..

  Original link path: /author/tomas/
  Open archive


 • Archived pages: 592