www.archive-info-2012.com » INFO » B » BIOPOTRAVINY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 313 . Archive date: 2012-11.

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Bohatství v rozmanitosti ale i problémy na čekané
  Descriptive info: Ohlédnutí za 2.. Měsícem ekologického zemědělství a biopotravin.. BOHATSTVÍ V ROZMANITOSTI.. ale i problémy na čekané.. Babímu létu, pokud jde o zájem veřejnosti o souvislosti zdravějšího životního stylu, vévodil letos druhý ročník akce ".. Září - Měsíc ekologického zemědělství a biopo-travin.. " podporovaný MZe i MŽP.. Do hry o pozornost spotřebitelů, obchodu, představitelů veřejného života i médií zapojil desítky ekofarmářů, producentů, obchodníků a prodejců biopotravin v ČR.. Osvětově-prodejní kampaň, v rámci níž se při stovce akcí snažily stovky aktérů představit paletu potravin produkovaných v harmonii s přírodou, ale také místa, kde vznikají a prodávají se, chtěla pestrostí sortimentu i aktivit naplnit letošní motto -.. Bohatství v rozmanitosti.. Pestrý obraz oboru i jeho přínosů pro kvalitu životního prostředí, tvář krajiny, zdravou výživu i život venkova v mnohém patrně předčil vyznění stejné akce loňské.. Zasvěceným však přesto potvrdil, že rozmanité zůstávají i bariéry dalšího rozvoje i problémy ekozemědělství, z nichž některé jsou stále spíše "na čekané" než ve stádiu řešení.. Akční roh hojnosti.. Zájemci o bioprodukty měli z čeho vybírat.. A nejen v září.. Defilé chutí BIO i tváří ekostatků, přispívajících k péči o krajiny různého typu, začalo v podstatě Bioslavnostmi společnosti PRO-BIO ve Starém Městě pod Sněžníkem v půli července (novátorsky spojených s celodenním muzicírováním) a skončilo 10.. října prezentaci ekozemědělců při veletrhu Cesta ke zdraví v Ostravě.. Kalendář akcí, doplňovaný na.. www.. mesicbiopotravin.. , čítal přes 80 položek.. Přičteme-li satelitní programy u bio-přehlídek, soutěže, exkurze a kulaté stoly pro novináře i neevidované akce v regionech, šlo o poctivou stovku setkání se vším co reprezentuje ochranná "zebra" značky BIO.. Byly tu výlety na ekofarmy, dny otevřených dveří, brigády i ukázky práce se zvířaty, biojarmarky, biodožínky, přednášky, kurzy vaření, ochutnávky specialit.. O nabídku akcí se postarali Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO, agentura BioCIT, neziskové organizace i sami biorolníci, prodejci a jejich příznivci, a to za finanční podpory Ministerstva zemědělství (odhadem věnovalo přes milion korun), Nadace Avalon a dalších partnerů z řad bioproducentů.. Menu zajímavostí.. Na jedné z prvních akcí.. se do ukázkových prací.. na ekofarmě zapojil i premiér J.. Paroubek.. Foto: ag.. BioCIT - V.. Vašků.. Akcím nechyběly nápady a místy ani účast známých hostů.. V Ležnicích na Karlovarsku se na farmě u Bartoňů dojila při biodožínkách o závod koza a s kosou do křížku se pustili i sekáči (mezi nimi i premiér Paroubek - viz foto).. Bohatý program pro děti i dospělé včetně prohlídky zelinářství, soutěží, tomboly i chvilky díkůvzdání za Boží přízeň při všestranném a letos již 15letém počínání společnosti měly biodožínky v sídle a na ekofarmě Country Life v Nenačovicích u Berouna.. Na biojarmarku a dožínkách v Praze testovali návštěvníci mošty i čokoládu v kvalitě BIO, ale i ochutnávalo se i biomaso, biovíno, třešňové biopivo, biokáva i zmrzlina z biosurovin.. Mezi třemi tisícovkami hostů nechyběli europoslanec za německé Zelené a příznivec ekofarem Milan Horáček s předsedou Strany zelených Martinem Bursíkem a dalšími poslanci strany.. Tisícovka návštěvníků vzala při "dni otevřených vrat" útokem kozí farmu Dobrovolných v Ratibořicích u Třebíče a nejen obhlížela rostoucí stádo, ale vykoupila i zdejší vyhlášené chuťovky z kozího mléka.. Velký zájem se upřel.. Preclíkové srdce.. dostala při vyhlášení.. Biopotraviny roku 2006 ministryně M.. Vicenová.. od koordinátora letošních aktivit T.. Václavíka.. proto, "aby to její bilo pro BIO"….. BioCIT - J.. Dvořák.. i na statek Josefa Sklenáře v Sasově u Jihlavy a jeho biouherák a biošunku.. Příchozí si tu zasoutěžili, a mohli se i projet na koních.. Vyhlášení.. Biopotraviny roku 2006.. se zúčastnila ministryně zemědělství Milena Vicenová a mohla tak osobně poblahopřát ředitelce Mlékáren Valašské Meziříčí k jejich produktu, jemuž porota přiřkla vítězství - biokysanému nápoji.. K brněnskému biojarmarku v závěru září zase Hnutí Duha přidalo nejen navazující večer s projekcí ekofilmů, ale i s vyhlášením výsledků, resp.. losováním  ...   přišli alespoň podívat….. Ukázalo se, že v nejednom ohledu se zdejší bioprostředí zlepšilo - především roste počet zájemců o "přírodní" potraviny a současně i informovanost zákazníků.. Rozšiřuje se, byť zčásti zásluhou dovozu, nabídka biopotravin na trhu a pozitivní, třebaže ne jednoznačně (viz dále), roli sehrávají kontroverzní řetězce, které se snaží nezaostat za "trendem".. Zemědělce potěšil vznik dalších dvou kontrolních organizací (ABCERT a BIOKONT CZ), takže už odpadá žehrání na monopol KEZu.. A stát rozhodl o zvýšení, byť rozdílně přijímaném, ekodotací….. Během bio-září ovšem také vyplavaly na povrch některé, a často ne nové, problémy, které zrod a spotřebu biopotravin, stejně jako obchod s nimi, provázejí.. A ty by neměly zůstat zapomenuty - opět v zájmu všech.. Začněme u konzumentů.. Ti se často chovají tržně do té míry, že zohledňují jen cenu - bez toho, aby vzali v úvahu, že výživové i zdravotní parametry biopotravin jsou vyšší než u konvenční stravy, takže jich netřeba jíst tolik.. Nářky na nedostupnost biopotravin či úzký sortiment už také nejsou moc opodstatněné - místy jde spíš o pohodlnost zákazníků.. U některých komodit, např.. u drůbežího masa, v řadě regionů zeleniny, biopiva, ryb však tuzemští producenti hodně dluží….. Pokud jde o obchodníky, kteří jsou spojnicí zemědělců a spotřebitelů, ti by se měli starat nejen o šíři nabídky v přijatelných cenách, ale také o osvětu a budování důvěry k biopotravinám.. Ta se sotva vytvoří při nezřídka zmatečném nebo chabém značení regálů, nebo při mísení skutečných bioproduktů s takzvanými, ať už úmyslném, nebo omylném.. Tady je žádoucí větší kontrola ze strany kupujících i farmářů.. V souvislosti s řetězci, které diktují nejen "trendy", ale i ceny, je namístě zmínit i pozdní a tvrdě minimalizované platby za zboží, které ovšem decimují nejen bio-dodavatele….. Zemědělci se namnoze chovají také tržně, když se zaměřují často i jen na splnění dotačních podmínek, aniž jeví snahu o produkci biopotravin a aniž si uvědomují krátkozrakost takového počínání.. Spočívá mj.. v tom, že obchodníci jsou pak nuceni leccos dovážet, což je nejen proti "filozofii" ekohospodaření, ale v důsledku i proti perspektivě farmářů.. Shovívavě nelze odbýt ani jistou nevyzrálost některých biofarmářů reagujících na sebemenší připomínky nebo nedejpámbu kritiku podrážděně, bez schopnosti sebereflexe či diskuze.. Přitom zametení před vlastním prahem (na nejedné farmě potřebné nejen obrazně) by propagaci ekozemědělství a důvěře zákazníků prospělo někdy víc než jen oslavně pojatá osvěta.. Nejpodstatnější problémy ekozemědělství se dnes u nás ale nekoncentrují u sedláků, nýbrž kolem institucí státu.. V prvé řadě jde o neomluvitelně opožděné vyplácení nezpochybnitelných dotací (chcete-li kompenzací), které uvádí producenty biopotravin do úzkých až konečných… Dále jde o byrokracii požadující i po nejmenších producentech absurdně často totéž co po velkovýrobcích.. Stát, ač by to mělo být jeho zájmem, neplní dost ani úlohu poradenskou či servisní vůči sedlákům, ani propagačně-osvětovou vůči veřejnosti, o pomocné ruce při soubojích farmářů s bankami o úvěry ani nemluvě… V neposlední řadě převládá, zejména na straně zákazníků, názor, že se stát chová nemoudře, ne-li nehospodárně, když nedokáže promyšlenějším zacílením dotací motivovat sedláky k produkci biopotravin a aspoň dílem v žádoucím sortimentu.. Skrytý potenciál nevelkého biotrhu ČR je velký - ve srovnání s Německem utrácíme za bio stokrát méně a přitom rozdíl v platech je mnohonásobně menší.. Ale hlavně - ve hře není také nic menšího než kvalitnější výživa, potažmo lepší zdravotní stav lidí, čistší prostředí, hezčí krajina, a v neposlední řadě třeba i pracovní místa na venkově nebo ekovýchova obyvatel i mládeže, což vše musí být protiváhou diktatury velko- výrobců a obchodníků založené na jediném přikázání: konzumuj!.. Hlavní naučení z letošního (zdá se, že ohlasem úspěšného) "Měsíce BIO" tak může pro příště nakonec spočívat ve dvou slovech: VÍCE DOMÝŠLET.. Státem a jeho údy počínaje, přes obchodníky až po sedláky.. Nás spotřebitele nevyjímaje.. Připravili:.. Karel Merhaut.. Jan Plachetka..

  Original link path: /bohatstvi.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Biopotraviny dobývají vyhlášená menu jen zvolna
  Descriptive info: Co napověděla malá sonda Hotelrevue.. v našich předních gastronomických baštách?.. BIOPOTRAVINY DOBÝVAJÍ.. VYHLÁŠENÁ MENU JEN ZVOLNA.. Letitý slogan našich i zahraničních ekozemědělců ".. Ochutnejte ten rozdíl!.. ", vybízející k posouzení nadstandardní kvality certifi-kovaných biopotravin, zrozených na ekofarmách bez chemie a za citlivějšího přístupu k půdě, zvířatům i krajině, postupně zdomácněl jako pravdivý i v ČR.. Tedy alespoň v okruhu osob v tomto oboru zasvěcenějších.. Jenže právě v tom je problém.. Jakoby totiž znalců produkce z ekofarem příliš nepřibývalo tam, kde by se to dalo čekal nejspíše.. Proniklo snad povědomí o biopo-travinách, v cizině a tedy i cizinci u nás stále žádanějších, i do nejvyhlášenějších bašt tuzem-ského hotelnictví a restauratérství ke sluchu šéfkuchařů? Odrazil se letošní slogan září - Měsíce ekologického zemědělství a biopotravin (vyhlášeného ministerstvy zemědělství i životního prostředí) - ".. " také v pestrosti nabídky BIO přímo v menu pro hosty? Rozšiřují-li nabídku prodejny zdravé výživy, řetězce i první biorestaurace, je tomu tak i v hotelích a restaurantech, kde jistě nebude vážnou překážkou častá výhrada mnohých, že "bio je moc drahé"?.. S těmito otázkami jsme podnikli malou sondu mezi osobami povolanými:.. Exotika trumfuje BIO?.. Čtyřhvězdičkový.. Yasmin.. se nedávno stal místem vyhlášení soutěže o biopotravinu roku.. Hotel nacházející se v pražské ulici Politických vězňů, kousek od Václavského náměstí, se pyšní nejen moderním designem interiéru, ale také Restaurantem Café Barem "Noodles".. Na jídelníčku má jedno bio-jídlo: pohankové nudle s kapustou, růžičkami brokolice, sójovými klíčky a drcenými mandlemi (139 Kč).. "Tak málo ´bio´ neznamená, že bychom neměli dostatek informací o surovinách nebo dodavatelích - mimochodem, nakupujeme u Country Lifu - nebo, že by ceny byly pro nás nedostupné, ale ze zkušeností.. Měli jsme ještě další jídlo, ale stáhli jsme ho pro nezájem," vysvětluje zástupce šéfkuchaře Pavel Nováček.. "A musím říct, že ani po těch pohankových nudlích žádná zvláštní poptávka není.. Zřejmě proto, že host u nás nehledá biopotraviny, ale spíš exotická jídla.. Dva hotelové skalpy.. pro kozí sýr Špatných.. Jeden ze špičkových pražských hotelů -.. Intercontinental.. - nabízí biopotraviny v rámci snídaňového jídelníčku.. V kategorii bio si zde hosté mohou vybrat pečivo, mošty, mléko, ovoce či sýry.. "Nakupujeme pochopitelně denně," říká Jindřich Kobylák zodpovědný zde za objednávky pro kuchyni.. "Zatím bereme skoro všechno od jednoho dodavatele, ale uvítali bychom nabídky i od dalších či přímo od výrobců biopotravin.. Jedním z drobných, ale pravidelných dodavatelů do Intercontinentalu je ekofarmář František Špatný z jihočeského Bílska u Bavorova, který z certifikovaného kozího bio-mléka dělá devět druhů sýrů (ovšem už necertifikovaných jako ´bio´).. "Jezdím do Prahy jednou týdně a mám tu asi dvacet odběratelů.. Intercontinental je z nich jediný hotel, jinak jde o restaurace, obchody nebo čajovny," vypráví pan Špatný, jeden z prvních nositelů titulu Ekozemědělec roku.. " Do soboty mi pražští zákazníci musí sdělit své požadavky, co se množství a druhů týče.. V neděli zboží připravíme a v pondělí ho rozvážím.. Kilo denně deset let.. Jeho KOFA čili Kozí farma Bílsko dodává sýry také do Českých Budějovic a Českého Krumlova - tam je vozí manželka pana Špatného, Hana, která má sýrárnu také na starosti.. Ke stálým jihočeským odběratelům se řadí krumlovský.. hotel Růže.. Jeho zaměstnanec Michal Pakandl podotýká, že kromě sýrů z Bílska, kterých odebírají kolem kilogramu na den už asi deset let - a kilo stojí kolem 240 korun - žádné další biopotraviny, respektive potraviny blížící se této  ...   surovin.. Biohotely - inspirace pro ČR?.. V biohotelu pochází z ekofarem vše.. - od surovin pro hlavní jídla až po pečené moučníky.. Spíše než líčit další reakce odpovědných osob v několika jiných zařízeních, i v regionech, kde jsme nalezli povědomí o biopotravinách na podstatně slabší a nejednou i zcela nulové úrovni, zašilhejme na okamžik k našich sousedům, kde se již naopak vžívá termín.. biohotely.. Například do hotelu.. Weitra.. v Dolním Rakousku asi 40 km od českých hranic.. Oproti podobným zařízením u nás, které nabízejí sportovní relaxační programy jako zde, se Weitra podstatně liší.. Jedná se totiž o zařízení spadající do sítě Biohotels, kterou najdeme už ve čtyřech zemích - v Německu, Itálii, Švýcarsku a Holandsku.. Členové musí splňovat přísná kriteria, např.. vařit výlučně z biopotravin.. , používat ekologicky šetrné prací a čistící prostředky, upřednostňovat recyklovatelné materiály atd.. V biohotelu Weitra pořádali v červenci a srpnu tzv.. Sommerwoche - desetidenní relaxační a ozdravné programy.. K obvyklému menu v těchto dnech přibydou čerstvé zeleninové šťávy, hostům se věnují trenéři vodního aerobiku a zájemci si mohou nechat vypracovat na míru šitý jídelníček či využít kosmetické poradenství.. Světlý dům s vyhlídkou do kopcovité krajiny navštěvují nejčastěji lidé mezi 40 a 60 lety.. Částečně jsou to "skalní" zastánci ekologického životního stylu, většinou však ti, kteří chtějí strávit dovolenou v klidném a zdravém prostředí.. Kromě Rakušanů navštěvují hotel Švýcaři a Němci, Čecha v návštěvní knize zatím nenajdete.. A nejslavnější host? Rakouský prezident Hans Fischer, který si tu už dvakrát pochutnával zejména na sojových minutkách.. Ceny v hotelu dokazují, že v západní Evropě už jsou bioprodukty dostupné všem vrstvám obyvatel.. Hotel se v Dolním Rakousku řadí mezi levnější.. "Hosté dávají utržit obchůdkům ve městě, několik zemědělců z okolí nám dodává biozeleninu a ovoce a hotel nabízí několik pracovních míst, reaguje recepční Andrea Katzenschlapes na náš dotaz.. Odskočení k dolnorakouským sousedům, snadno uskutečnitelné při pobytu na jihu Čech, tak nabízí mnohou inspiraci i nám.. Resumé naší minisondy nebylo slavné.. Až na několik renomovaných kuchyní v Praze lze jinde, pokud jde o BIO, spíše zaznamenat jen zvolna roztávající "dobu kamennou".. První obecnější závěr je tak nasnadě: zástupci ekozemědělců musí usilovat o větší informovanost hoteliérů i jejich klientů o biopotravinách dostupných na našem trhu, tedy především těch českých.. Personál ani hosté většinou nevědí, co vše by mohli z domácích zdrojů mít, případně mají zkreslené představy o cenách, a stejně tak jim zřejmě nikdo nevysvětlil, proč by měli dávat biopotravinám přednost.. Tím, kdo by se o tuto osvětu měl starat především, jsou sami ekofarmáři, resp.. jejich zájmový svaz či odbytová sdružení schopná garantovat - vedle nápadité a soustavné propagace - trvalost a položkovou bohatost dodávek.. Za spojence musí získávat média.. Zejména ta, jimž by mohlo a mělo být téma biopotravin, jako potravin s určitým věrohodným a smysluplným "příběhem" blízké.. Není jich málo; stačí se podívat na nabídku titulů pro cestovní ruch, tzv.. ženských časopisů či periodika pro kulináře.. Stranou by neměl zůstat jistě ani stát, který prostřednictvím ministerstva zemědělství začal i na propagaci BIO poskytovat první podstatnější prostředky.. A konečně, hoďme lehce rukavici i do vlastního hoteliérského hnízda: ve vyspělých zemích, zejména těch, kde BIO "frčí" více než u nás, si trendy zdravější výživy sledují přece i sami profíci z branže.. Marie Štíchová.. Sonda byla připravena pro dvojměsíčník HOTEL REVUE, který vychází 20.. října 2006..

  Original link path: /hotely.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Čáp přinesl i zájem o BIO
  Descriptive info: Vyberu si jídlo pro synka, lahůdky a kosmetiku, říká Veronika Sedmíková.. ČÁP PŘINESL I ZÁJEM O BIO.. BioCIT - I.. Nachtmannová.. - V soutěži BIOseznamka získala hlavní cenu také Veronika Sedmíková z Prahy 6, a to od.. společnosti Country Life.. - dostala poukázku na nákup zboží v prodejnách společnosti v hodnotě 5000 korun.. "Když mi volali, nejdřív jsem byla překvapená a zmatená, zpočátku jsem myslela, že jsme vyhráli pobyt na venkově, na biofarmě.. Z ceny mám obrovskou radost," říká výherkyně, mladá paní toho času na mateřské dovolené.. Rozhovor nám poskytla v prodejně Country Life v Praze 6 při proměňování druhé části své výhry - nechala si cenu totiž "rozměnit" na pět poukázek.. Jak jste se o soutěži dozvěděla,.. všimla jste si letáčků v prodejně?.. Ne, všimla jsem si upoutávky na měsíc biopotravin v časopise Nový Prostor a pak už jsem sledovala webové stránky.. Vystřižené "zebry" jsem pak poslala poštou.. Co jste si za výherní poukázky pořídila nebo hodláte pořídit?.. Tak především bych ráda zkusila některé nové věci, u kterých mě předtím trošku odrazovala cena.. Třeba biohořčici nebo francouzský panenský olivový olej.. Hodně určitě koupím pro syna Štěpána (je mu 1 a ? roku), snažím se mu poskytnout co nejzdravější stravu a pokud je to možné, nejlépe bio.. Jednu poukázku jsem už využila i pro přírodní kosmetiku, pro kterou má Country Life v centru zvláštní obchod.. Ani jsem o něm předtím neměla tušení.. Nejspíš poukázky využiji i na nějaké drobné  ...   to nevyšlo.. Nevím, jestli by se mi podařilo nadchnout další přátele, abychom odebírali třeba maso z ekofarmy společně.. Někdy mám problém přesvědčit i svého manžela, myslí si, že pro nás dospělé je bio zbytečné.. Alespoň už se v obchodě dívá na etikety výrobků, aby nedal do košíku něco, co obsahuje chemická "éčka".. Dáváte při nákupu přednost českým biopotravinám?.. Určitě.. Většinou je kupuji v Delvitě, ale když se stane, že nahradí český výrobek svým sortimentem z dovozu, pak si ho radši koupím v biopotravinách.. Nedávno to tak udělali s biojogurty Olma, které syn miluje, tak jsem je začala kupovat tady v Country Life.. Mrzí mě, že třeba jablečný mošt, který dostal cenu Biopotravina roku, tu vůbec není k dostání, a přitom by byl cenově o dost přijatelnější než ty zahraniční.. Souvisel váš zájem o tento typ stravování a ekozemědělství s mateřstvím?.. Ano, začalo to vlastně těhotenstvím.. V té době jsem se začala zajímat o to, co je zdravé a co naopak škodlivé pro miminko a zjišťovala si o tom informace.. Byl to vůbec velký zlom v životě.. Ke konci těhotenství jsem chodila na předporodní kurs do sdružení pro zdravé rodičovství Aperio, který probíhal přímo domě, kde sídlí firma Albio.. Tak jsem začala nakupovat v tamějších biopotravinách.. Pak jsem nakupovala v Albiu na Dejvické a od loňska, co u nás otevřeli Country Life, chodím sem.. Od té doby vlastně už jen rozšiřuji své "portfolio" oblíbených výrobků z produkce ekofarem.. Iva Nachtmannová..

  Original link path: /sedmik.html
  Open archive
 •  

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Hit měsíce - zmrzlina z biosurovin
  Descriptive info: Chladivé překvapení z mléka i ingrediencí.. s certifikátem zpestřilo letošní biojarmarky.. HIT MĚSÍCE - ZMRZLINA Z BIOSUROVIN.. Brno.. - Čeští spotřebitelé chtějí víc biopotravin, všimly si toho nejen řetězce.. A není-li k dostání BIO tuzemské, neváhají ho dovést.. Rostoucí zájem o produkty ekofarem neláká ale jen je.. Důkazem je.. Jozef Chorvát z Ivanovců u Trenčína.. se svou zmrzlinou.. O jeho chladivé sladké kopečky byl zájem na biojarmarcích v Nenačovicích, kde zmrzlina měla premiéru, ale i v Praze a Brně.. Svědčí o tom spotřeba biomléka použitého k přípravě zmrzliny - až 50 litrů na akci.. Jak jste přišel na nápad.. dělat zmrzlinu ze zdejšího mléka?.. Na BIO jsem narazil přes internet a napadlo mě to zkusit.. Byla to strastiplná cesta, protože materiály k poučení u nás absolutně nejsou, ale nakonec se to podařilo.. Jsem dodavatel konvenční zmrzliny a chci biozmrzlinou rozšířit nabídku.. Doufám, že má šanci i u nás na Slovensku, ale zatím to bude spíš atrakce.. O biopotravinách tam zatím není moc slyšet, zatím se tam neprezentuji - nejsou tam ani akce podobného typu.. O něčem takovém jsou jen úvahy v Trenčíně.. I proto jsem začal v Čechách.. Co vaše zmrzlina obsahuje, liší se od té konvenční?.. Základem je biomléko od Olmy kupované v českých hypermarketech.. Kromě něj  ...   nemusel jezdit stovku kilometrů pro čerstvé z Olmy až na Moravu.. U nás totiž biomléko neseženete.. Který druh nejvíc frčí u bio a konvenční zmrzliny?.. A poznají spotřebitelé "ten rozdíl"?.. Nejvíc jde na odbyt, jako u konvenčního sortimentu, zmrzlina čokoládová.. Ačkoliv ta má v kvalitě BIO jinou barvu, protože ji sladím třtinovým cukrem.. Na pražském jarmarku, kde jsem měl největší odbyt, se skvěle prodávala i borůvková.. V Nenačovicích šla na dračku meruňková.. To jsou asi tři mí favorité.. U klasické zmrzliny v horku kraluje prodejům citrónová, dlouhodobě ale vítězí zas čokoládová.. Na zmrzlinu z biosurovin jsem měl zatím jen pozitivní ohlasy.. Lidé ochutnávají a porovnávají.. A říkají, že BIO je lepší.. Doufám, že si to myslí opravdu.. x x x.. A pro příznivce mrazené pochoutky slibná zpráva na závěr: nebudou snad muset čekat rok na příští jarmarky či dožínky! Jozef Charvát jedná s více českými partnery a jeho zmrzlina se tak může objevit v Praze v prodejnách a restauraci Albio, stejně jako v kavárnách Bio-Cafés.. Doufejme, že to nebude už jen zmrzlina z biosurovin, ale už i produkt řádně certifikovaný.. (Od úsilí o roční certifikát zatím výrobce odrazoval krom administrativních a finančních nároků i fakt, že s premiérou lahůdky mohl začít až na konci zmrzlinářské sezóny.. jach.. sk.. dj..

  Original link path: /zmrzlina.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Bazalka sází na zelené cenovky
  Descriptive info: Po obchůdku a restauraci.. rozjela Jana Lukešová v Hradci i biosamoobsluhu.. BAZALKA SÁZÍ NA ZELENÉ CENOVKY.. Foto: J.. Lukešová.. Hradec Králové.. - Obchod Bazalka v Hradci Králové se může od dubna letošního roku pochlubit třetí prodejnou.. K "staré dámě" na Starém městě a restauraci Bazalka ve dvorku přibyla ještě Bazalka BIO ve stylu prostorné samoobsluhy.. I když je tento obchůdek v Hradci již třikrát a vytváří téměř malou síť, vzájemně si prodejny nekonkurují.. "Každá Bazalka má své vlastní zákazníky," vysvětluje majitelka, Jana Lukešová, "do té staré si chodí lidé popovídat, do restaurace se najíst a do nové prodejny nakoupit velký nákup.. Do Bazalky BIO mohou bez problémů zajet i maminky s kočárkem a nakupovat sortiment v ekologické kvalitě.. A že je z čeho vybírat.. Kromě sušených výrobků zde prodávají i biozeleninu, pečivo, které se peče v nedaleké Bazalce ve  ...   porůznu třeba od společnosti Country Life.. K lepší orientaci zákazníků tu cenovky označili různou barvou.. Ti, co hledají biopotraviny, musí jít - jak jinak - za zelenou.. Že o potraviny ze zemědělství šetrného k přírodě je čím dál větší zájem, dokazuje Jana Lukešová na příkladu soukromé anglické školky, která si v Bazalce objednala biozeleninu na svačinky a také třikrát týdně obědy z restaurace.. Právě restaurace spolyká nejvíce zaměstnanců, a tak celý miniřetězec již zaměstnává 22 pracovníků.. "Platí u nás jedno krédo, které zná každý, kdo u nás pracuje: Co nedám sobě, nedám ani zákazníkům," představuje své podnikatelskou filosofii majitelka.. Při Měsíci biopotravin zde pořádali ochutnávky a vaření z biopotravin.. "Pokud lidem dáme ochutnat dobré biojídlo a poradíme jim s přípravou, nemáme problém tyto suroviny prodávat," dodává Jana Lukešová, která recepty na ochutnávky nejdříve "zkouší" doma na své rodině.. (knir)..

  Original link path: /bazalka.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Dánská mini-bio-mozaika
  Descriptive info: DÁNSKÁ MINI-BIO-MOZAIKA.. Ekofarmáři nejjižnější severské země Evropy mají - jak je vidět i kolem hlavního města - v oblibě ovečky.. Nechávají je pást i nadohled bytových komplexů, nákupních center, za humny důsledně ekologizovaných továrních hal.. Tady i onde se pak třeba živí i trávou kolem, dokonce i dobrovolně i nepříjemným bolševníkem, o který se svorně dělí s kravami.. Plodnou symbiózu si chválí.. velké podniky a místní zemědělci, pro které jsou zase spokojená zvířata zdrojem chutného mléka, z něhož pak plynou vítané finance do ekofarmářovy kapsy.. Na eko-dotace má totiž nárok pouze prvních pět let od přechodu na bioprodukci.. V dánských prodejnách se s biopotravinami setkáte i mimo biokoutky.. A to především v chladicích boxech, jimž hlavně biomléko, které pokrývá více než polovinu celkové tamní.. spotřeby tohoto nápoje.. Na Grantoftergaardu  ...   Dánsku zákazníci hojně v oblibě dýně Hokkaidó vypěstované v ekologickém zemědělství.. Na rozdíl od tuzemské praxe je však biorolník vždy opatří cenovkou s dánskou značkou pro biopotravinu.. Tento druh dýně se zjevně japonským názvem je oblíben i v Japonsku, ovšem pod jménem kaboča.. Nejvíce si biojarmarky v Dánsku užívají děti.. Skoky do voňavé slámy, občas načechrané mohutným traktorem,.. jim jistě mnozí dospělí závidí.. Kromě všelijak balených a certifikova-ných pochoutek domácí i zahraniční provenience obvykle nechybějí ani mrkve s bohatou natí přímo z pole s ještě vlhkou hlínou.. Je-li světoznámým symbolem Kodaně i Dánska malá mořská víla, tak pro mne se jím zcela nezapomenutelně stala sklenička limonády z květu černého bezu, která je v kvalitě BIO k dostání snad ve všech tamních obchodech.. Text a foto:.. ag.. BioCIT - Václav Kučera..

  Original link path: /dansko.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Tečku za Měsícem BIO dělají v Ostravě
  Descriptive info: Učni připravili pro návštěvníky ochutnávku.. čestných vítězů Biopotraviny roku.. TEČKU ZA MĚSÍCEM BIO DĚLAJÍ V OSTRAVĚ.. Ostrava.. - Až do neděle 8.. října potrvá na výstavišti Černá louka v Ostravě veletrh Cesta ke zdraví, zaměřený na zdravý životní styl.. Organizátoři letos poprvé oslovili také Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO v Šumperku, aby se zde podílel na prezentaci bioprodukce.. Díky Aleně Malíkové z regionálního centra svazu Moravská brána v Příboře, která se chopila organizace, mají od čtvrtka návštěvníci možnost poznat a ochutnat část severomoravské nabídky biopotravin.. "Na přípravu nebylo moc času, takže jsme pozvali hlavně firmy z blízkého okolí.. Jsou tu čaje od Mitáčků ze Sluneční brány v Čejkovicích, své biovíno přivezli manželé Abrlovi z ekofarmy Pollau v Pavlově, pak je tu velký stánek obchodní společnosti PRO-BIO ze Starého města pod Sněžníkem a své bioovoce přivezli také Kučerovi z Opatovic u Hranic na Moravě," říká organizátorka.. Výrazné zastoupení na přehlídce také už mají certifikované potraviny oceněné nedávno v soutěži  ...   Meziříčí.. "Naši učni jsou soustavně vedeni k tomu, aby uměli zpracovávat biopotraviny, je to nad rámec běžných osnov.. Také jsme evidováni jako oficiální informační a poradenské místo o ekozemědělství," přibližuje příspěvek školy k osvětě v této oblasti učitelka odborné přípravy Michaela Kolaříková.. "Naše aktivity jsou financovány z fondů Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropské Unie," dodává Kolaříková.. Naznačuje tím možnou inspiraci pro další obdobné školy - pokrýt svůj zájem o bio nad rámec osnov lze, jak vidno, i finančně.. A jak si vedou oceněné biopotraviny u návštěvníků? "U stánku je plno, lidé ochutnávají a spousta z nich si dezerty i bulgur hned kupuje," odpovídá rozjařeně Alena Malíková.. Pokud máte o víkendu čas i chuť a jste z moravskoslezského kraje, přesvědčte se sami - výlet do Ostravy na veletrh na Černé louce je mj.. i zcela poslední veřejnou akcí začleněnou dle kalendáře na www.. cz do cyklu počinů nabízených veřejnosti v rámci Měsíce ekologického zemědělství, podporovaného MZe ČR.. (nach)..

  Original link path: /ostrava.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Kuře bez klecí a hormonů? (- ČR v nedohlednu)
  Descriptive info: Biodrůbež z Německa se prodává po kusech,.. český chovatel slepic si není jist odbytem.. KUŘE CHOVANÉ S CITEM?.. (- v ČR v nedohlednu).. Nabídka zahraniční firmy.. Foto: roberts-bio.. de.. Aktivisté za práva zvířat brojí léta proti děsivým podmínkám chovu slepic i kuřat.. Halové chovy drůbeže asi připadají nehumánní většině lidí.. Kuře stráví život v tlačenici desetitisíců jedinců na malém prostoru, bez slaměné podestýlky a možnosti pořádně hrabat či se volněji proběhnout.. A pokud nechcípne, selže klimatizace (což se během letních veder také stává), čeká jej cesta na drsná jatka.. Lidé, kteří by lepší podmínky pro drobnou drůbež uvítali, a přitom si občas rádi pochutnají na kuřecím mase, tu nemají příliš na výběr.. Kuřecí získané ekologickým a k zvířeti šetrným způsobem je u nás zatím jen v několika obchodech, navíc se vozí z Německa, takže cena je pro většinu z nás pořádná "pálka".. Pavel Kýr, majitel drůbeží ekofarmy, který za certifikovaná biovejce letos získal čestné uznání v soutěži Biopotravina roku, už o chovu kuřat na maso docela vážně uvažoval: "Volali mi už lidé, jestli nemám bio kuřata, že by měli zájem.. Přijde po biovejcích i biokuřecí, toť otázka i pro chovatele.. slepic Pavla Kýra.. On není až takový problém bio kuřata vykrmit.. Spíš je otázka, jak je zpracovat a jestli by se podařilo je prodat.. " Z jednoho "turnusu", tedy období, po které kuře roste než jde na porážku, může být i pět tisíc kusů.. Čím méně, tím je jejich maso ve výsledku dražší.. Pokud je chce dodavatel prodat chlazené, jak zákazníci preferují, nemohou být dlouho skladována.. "Obchodníci vždycky čekají, až jim to přinesete pod nos, a pak se teprve rozhodnou," přibližuje úskalí podnikání v této oblasti.. V Rakousku, odkud si vozí certifikované krmné směsi pro své nosnice, fungují odbytová družstva, kterým ekofarmář prodá surový produkt, ať už rostlinný či živočišný, a oni už zajistí další zpracování, balení i distribuci do obchodů.. "To bohužel v Česku postrádám, všechno si tady farmáři dělají takříkajíc doma na koleně," říká Kýr.. Přitom investoval statisíce korun, šel do většího rizika, neboť drůbež bez antibiotik a vakcín je více ohrožená nemocemi.. Dnes vejce ze své ekofarmy dodává vytříděná, zabalená, s čárovým kódem - obchodníci je mohou dát rovnou do regálu.. Ve zpracování by skutečně nebyl neřešitelný problém.. Už dnes existuje v Česku několik jatek, která běžně fungují jako konvenční, ale po určitý čas se "přepnou" na přísnější standardy pro ekologické hospodaření.. Například u hovězího dobytka nejdou zvířata na porážku společně, ale po jednom, aby nebyla  ...   jeden kus vakuově baleného celého kuřete, pak stehno (479 Kč/kg) a prso (za 878), několik balení drůbežích biopárků, šunka.. Mimochodem, dostatek chladicích prostor v bioprodejnách je také háčkem, na který by narazil každý dodavatel chlazených kuřat - jsou většinou velmi malé.. Čím delší řetěz….. Biomarket Vítek v Praze na Vinohradech začal nabízet kuřecí maso v biokvalitě taktéž od firmy Robert´s před dvěma měsíci.. "Nejvíc se prodávají párky (pět nožiček za 139 korun) a šunka, to je v řádu desítek denně, méně už celé kuře (339 Kč/kg), a kuřecí křídla (216 Kč/kg), to je v řádu jednotek," říká Radim Vítek, majitel obchodu.. Vítek se domnívá, že pokud by bylo k dispozici čerstvé biokuře české, prodávalo by se po stovkách: "Záleží samozřejmě, s jakou cenou by producent přišel.. Kuřecí stehna, servírovaná při pražském biojarmarku spole-.. čností Albio za cca 70 Kč.. A co otázku obrátit? Kolik by vlastně byl ochoten zákazník s průměrným příjmem obětovat za ohleduplněji chované české kuře bez vakcín? Malá anketa (samozřejmě s nižší vypovídací hodnotou než specializovaný průzkum trhu) mezi informovanými zákazníky naznačuje, že by nebyli ochotni sáhnout tak hluboko do peněženky jaké ceny jsou nyní… Odpovědi oscilují mezi 120 až 200 korunami za kilogram.. Co na to Pavel Kýr, jako potenciální dodavatel či člověk z oboru? "Řekl bych, že při započtení všech nákladů a rizik bych se já jako farmář mohl dostat s cenou asi na 100 korun.. Když si ale přičtete náklady na zpracování, dopravu a podobně a nakonec marže obchodníků, dělá to tak sto procent navíc.. Proto čím kratší je řetěz mezi ekofarmářem a zákazníkem, tím líp.. Slepici na vyšší výkon nezapnete….. Záruku stabilního odběru by mohly pro potencionálního chovatele ekokuřat představovat restaurace.. Zatím se do bio kuřecího pustila restaurace Albio v polovině září.. Hlavní jídla s kuřecím sice hosté preferovali oproti hovězímu či vepřovému, přesto je předčasné dělat závěry o poptávce zákazníků.. Zatím příliš nemůže být řeč o zisku, protože pořizovací cena kvalitní drůbeže je několikanásobně vyšší než z "konvence".. Další možností jsou řetězce.. Ty zatím biodrůbež nenabízejí vůbec.. Pokud by projevily zájem, obává se trochu Pavel Kýr, že by jejich poptávce pak nestíhal vyhovět.. "Vidím to u vajec.. Řetězce po mě ze dne na den třeba chtějí vajec dvojnásobek.. Nechápou, že to není jako v továrně, kde prostě zůstanou lidé pracovat déle a vyrobí se toho víc.. Slepice nelze zapnout na vyšší výkon, pak už by to nemělo s ekologií opravdu nic společného.. Proto jsem zatím s plány ohledně kuřat dost opatrný..

  Original link path: /kureci.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Měsíc BIO doznívá na Vysočině
  Descriptive info: Nabídku z okolních ekofarem doplní seminář, filmy, tance i divadlo.. MĚSÍC BIO DOZNÍVÁ NA VYSOČINĚ.. Žďár nad Sázavou a Jihlava.. - Měsíc ekologického zemědělství a biopotravin sice na sklonku minulého týdne uplynul, ale na Vysočině se v závěru tohoto týdne uskuteční ještě dva poslední biojarmarky, které na něj navazují.. V pátek v devět hodin vypukne biojarmark ve žďárském Domě dětí a mládeže a v jeho okolí na Masarykově náměstí.. Vedle pochoutek od oblastních bioproducentů nabídne trh zdravou výživu a potraviny pro cukrovkáře.. Součástí akce pořádané velkomeziříčskou organizací Českého svazu ochránců přírody bude od 10 do 12 hodin seminář k ekologickému  ...   na Náměstí svobody, před prodejnou Naturalcentrum, kde se nachází také informační středisko, slibuje ještě bohatší náplň.. Od deváté ranní bude pro návštěvníky připravena nabídka především sedmi ekofarmářů z Vysočiny a jednoho z jižních Čech; k mání budou v kvalitě bio nejen brambory a kořenová i jiná zelenina, ale také maso a uzeniny.. Organizátoři z ekoinfocentra očekávají také účast slovenského obchodníka s bezlepkovými potravinami a slibují ukázky řemesel (výroba a zpracování vlny a pletení provazů) a prezentaci včelařů zahrnující prodej včelích produktů.. K dostání budou též léčivé rostliny.. Doprovodný program počítá i s projekcí tematických filmů a folklorním a divadelním vystoupením.. (hp)..

  Original link path: /dozvuky.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: Stavař "kojený" biomlékem
  Descriptive info: Ačkoliv ekofarmu za humny nenavštívil, s BIO si potykal.. STAVAŘ "KOJENÝ" BIOMLÉKEM.. Jihlava.. - "Mysli globálně, stravuj se lokálně", tímto heslem jakoby se na pražském biojarmarku řídila štěstěna při losování cen BIOseznamky, když "otep" deseti biouheráků z ekofarmy Josefa Sklenáře ze Sasova u Jihlavy přisoudila Martinovi Nikodýmovi, studentovi střední školy stavební, taktéž z Jihlavy.. Mladík zapálený do produktů zrozených bez chemie absolvoval čtyři z pěti disciplín naší spotřebitelské soutěže a možná i proto vyhrál jednu z dílčích cen v kategorii "Tykejte si s BIO", která spočívala v zaslání podepsaných paragonů za nákup produktů ekofarem v min.. hodnotě 250 Kč.. S tichou závistí předávám už docela proslavený sen nevegetariánských biostrávníků a ještě na půdě školy se ptám šťastného výherce:.. Máte produkty ekofarem na jídelníčku častěji,.. či byl zájem o ně motivem pro účast v soutěži?.. Biopotravinám přednost dáváme.. Na našem jídelníčku tvoří tak polovinu.. Kupujeme je domů, protože máme bližší vztah k přírodě.. Nedávno jsme sbírali zebry do soutěže Hnutí Duha a zapojili jsme se i do BIOseznamky..  ...   životního stylu.. Když tam není otevřeno, chodíme nakupovat BIO do supermarketů, např.. do Tesca, kde je k dostání základní nabídka.. V Jihlavě jsou ještě další dva krámky, ale ty jsem ještě nenavštívil.. Což platí i o farmě Sasov - ostatně nebyl jsem dosud ani na žádné jiné.. Co se vám vybaví, mluví-li se o BIO?.. Je škoda, že stát nedotuje ekofarmy víc a cena biopotravin je i díky tomu o něco výše než u těch chemicky upravovaných výrobků.. Myslím, že by biorolníci měli dostávat vyšší příspěvky, aby cena byla srovnatelná.. O tom, co udělá s výhrou, už má mladý stavař jasno - zkonzumuje ji s celou rodinou.. Pomalu se blíží vánoce a tak prý cena ze spotřebitelského pětiboje obohatí sváteční stůl.. Ostatně, chcete-li mít biouherák "z první ruky" také, stačí v sobotu zavítat na jihlavský biojarmark, kde Sasovští samozřejmě chybět nebudou….. Jiří Dvořák.. Liga Ekologických Alternativ.. spotřebitelská soutěž.. Bio-seznamka skončila.. ceny rozděleny.. Kalendář akcí měsíce EZ.. DALŠÍ WEBY K TÉMATU:.. PRO-BIO obch.. s.. biopotraviny.. hnutiduha.. camphill.. lea.. ecn..

  Original link path: /stavar.html
  Open archive

 • Title: BIOPOTRAVINY.INFO: BIO u pěti hvězdiček
  Descriptive info: Hosté ze světa se i u nás pídí po produktech z ekofarem a umějí je ocenit.. BIO U PĚTI HVĚZDIČEK.. - Uherák, kozí sýry a jogurty přímo z domácích farem vévodí v době snídaní koutku biopotravin v luxusním pětihvězdičkovém hotelu Intercontinental v centru Prahy.. Nechybí však ani pečivo, čerstvé či sušené ovoce.. Pod nástěnnou mapkou s vyznačením míst, odkud BIO pochází, tak cizinci z celého světa mohou ochutnat plody práce českých a moravských biorolníků.. Na závěr Měsíce biopotravin jsme proto oslovili šéfkuchaře Miroslava Kubce, který má i koutek s biopotravinami v "oáze míru a komfortu" (jak bývá Intercontinental přezdíván) na svědomí:.. Jak se české BIO dopracovalo výsostného postavení v prestižním hotelu?.. S těmito pokrmy jsme začínali před čtyřmi lety, kdy nás s nabídkou oslovila firma Resonance.. Po dvou letech jsme produktům ekofarem vyčlenili speciální místo vedle cereálií a dnes jsou již standardní součástí naší nabídky.. Někteří zahraniční hosté se nás dokonce dotazují, zda jim můžeme stravu v kvalitě BIO zajistit.. Do našeho koutku zavítají nejen Evropané, bioprodukty vyhledávají i Ame-ričané a Japonci.. Co je hitem ranního stánku.. potravin bez chemie?..  ...   zkusili i týden BIO, což představovalo denně jeden samostatný chod: hovězí, vepřové i drůbeží maso, ale i jiné potraviny z ekofarem.. Nedá se říci, že by tehdy BIO šlo výrazněji na odbyt, ale své zákazníky si našlo - zejména ty, kteří jej znají ze zahraničí.. Proto takový týden hodláme zopakovat.. Dost ale záleží i na nabídce biopotravin, preferujeme ty české a udržet je celoročně v nabídce není nic jednoduchého.. Přesto však i přes sezónní výkyvy nabízíme hostům nedostatkové čerstvé kozí sýry celoročně.. xxx.. Nabídka biopotravin na českém trhu roste, objevují se stále nové produkty, které budí zájem odběratelů.. Dokládá to i fakt, že Intercontinental už není v Praze jediný hotel, kde lze ochutnat kozí sýry či jiné atraktivní pochutiny z ekofarem.. Ačkoliv mnohdy nemají potřebnou biozebru, svědčí o zvolna rostoucím zájmu šéfkuchařů a pracovníků špičkové gastronomie.. Potíž je spíše v onom pomalejším tempu šíření této hodnotnější stravy a zejména v tom, že mimo centrum metropole ani ve vyhlášenějších restaurantech a hotelích regionů už o BIO vpodstatě nezavadíte….. /PS: malou sondu zpravodajů ag.. BioCIT na toto téma se chystá přinést dvouměsíčník Hotelrevue/..

  Original link path: /interbio.html
  Open archive •  


  Archived pages: 313